mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2, p. 58
tel. 25 794 3736
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-12.00
czwartek 13.00-18.00

Centrala - tel. 25 794-3700
 

Gdzie szukać informacji i porady?

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Siedlcach konsumenci mogą zgłaszać się telefonicznie (nr 25 7943736), pocztą elektroniczną ( mrk@um.siedlce.pl) oraz osobiście w dniach urzędowania do Urzędu Miasta w Siedlcach – wejście główne schodami w górę (drzwi otwiera pracownik ochrony po zgłoszeniu celu wizyty w Urzędzie), pokój nr 58 na parterze, po prawej stronie wejścia. Jeśli Rzecznika nie będzie w biurze z powodu urlopu, sprawę WYŁĄCZNIE  PISEMNIE można złożyć do Biura Obsługi Interesanta (wejście schodami w dół od ulicy Piłsudskiego).
Godziny urzędowania Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
poniedziałek, wtorek: od godz. 9.00 do 15.00,
środa: od godz. 9.00 do 12.00.
czwartek: od godz. 13.00 do 18.00.


Pliki z aktualnymi przepisami prawa konsumenckiego – ustawami i rozporządzeniami do zapoznania się i ewentualnie do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow_.php

Informacje o bezpłatnej pomocy prawnej (przez telefon lub pocztę elektroniczną) w sprawach indywidualnych znajdziemy także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są tam numery telefonów i adresy poczty elektronicznej miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, Inspekcji Handlowej oraz ogólnopolskich instytucji zajmujących się pomocą specjalistyczną z następujących sektorów: telekomunikacji, energii i paliw, ubezpieczeń i finansów, podróży kolejowych, podróży lotniczych, sporów transgranicznych.

https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Instytucje i stowarzyszenia konsumenckie także udzielają bezpłatnych porad telefonicznych konsumentom w sprawach indywidualnych. Oto potrzebne linki:
https://konsumenci.org/potrzebuje-pomocy/porady-telefoniczne

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/31,strefa-konsumenta.html

Europejskie Centrum Konsumenckie
https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/

Urząd Komunikacji Elektronicznej
https://cik.uke.gov.pl/

Urząd Regulacji Energetyki, Poradnik dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych
https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/poradnik-odbiorcy/4766,Poradnik-dla-Odbiorcow-Energii-i-Paliw-Gazowych.html

Skargi na usługi medyczne są rozpatrywane przez Rzecznika Praw Pacjenta.
W Siedlcach można uzyskać numeru na ogólnopolską infolinię oraz pozostałe informacje w poniższym linku:
https://szpital.siedlce.pl/aktualnosci/Laczy-nas-Pacjent-bezplatna-infolinia-dla-Pacjentow

RZECZOZNAWCY

W poniższym linku są numery telefonów kontaktowych do rzeczoznawców wpisanych na listę Inspekcji Handlowej. Najpierw trzeba otworzyć pełną listę, potem wyszukać dane rzeczoznawcy z  odpowiedniej dla sprawy specjalności:

  1. Obuwie, wyroby skórzane, futrzarstwo, garbarstwo.
  2. Odzież, tekstylia , włókiennictwo.
  3. Usługi pralnicze.
  4. Meblarstwo.
  5. Sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  6. Pojazdy samochodowe, maszyny, urządzenia.
  7. Budownictwo, usługi i wyroby budowlane, roboty wykończeniowe, parkieciarstwo.
  8. Pozostałe: Jubilerstwo, gemmologia (nauka o kamieniach szlachetnych). Złotnictwo. Rowery. Mięso i przetwory mięsne. Wyroby ze szkła (za wyjątkiem szkieł optycznych i stosowanych w opto-elektronice). Wyroby pirotechniczne, materiały wybuchowe, amunicja, pokazy pirotechniczne. Turystyka (usługi turystyczne) i hotelarstwo (usługi hotelarskie).


Po wyszukaniu danych rzeczoznawcy najlepiej skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail i wstępnie omówić zasady wydania ekspertyzy o istnieniu wady w reklamowanej rzeczy. Taka ekspertyza jest niezbędna, gdy sprzedawca bądź gwarant odmówi wykonania roszczenia reklamacyjnego twierdząc, że dana rzecz została wydana bez wad. Ekspertyza może stanowić dowód w sprawie podczas wnoszenia pozwu przeciwko przedsiębiorcy. Niestety, ekspertyzy są odpłatne, a koszty ponosi konsument, odzyskując je potem w przypadku wygranej sprawy w sądzie powszechnym bądź polubownym. Np. ekspertyza wadliwości obuwia kosztuje około 60 zł.

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=122


ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE

W folderze „Druki do pobrania” pobrania są druki: reklamacji (z rękojmi, z gwarancji, umowy o dzieło), wezwania do zapłaty, pozwu do sądu powszechnego. Są także przykłady odwołania od nieuznania roszczenia reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Co jest najważniejsze przy sporządzaniu dokumentu reklamacyjnego?

Rzeczowy opis wady. Lepiej nie używać określeń ogólnych, potocznych, np. „buty się rozwaliły” tylko napisać w którym miejscu i w jakiej rozległości obuwia co wystąpiło/powstało/utworzyło się, np. „w przedstopiu lewego buta wystąpiło rozprucie szwu na długości około 2 cm”, „na czubach obu butów wystąpiło odklejenie podeszwy od cholewki około 1 cm w głąb”, „w lewym bucie w okolicach pięty wystąpiło pęknięcie podeszwy na długość około 5 cm i głębokość 1 cm”. Nie pisać „telefon nie działa” tylko opisać szczegółowo co się dzieje z urządzeniem, np. „po wciśnięciu przycisku „włącz” nie widać żadnych oznak uruchomienia go: wyświetlacz jest czarny”, „po wybraniu numeru z kontaktów słychać sygnał łączenia, ale nie słychać rozmówcy”, „po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego i wciśnięciu „zielonej słuchawki” jest głucho i znika z wyświetlacza „zielona słuchawka”  tak jakby łączenie zostało przerwane, taka sytuacja powtarza się podczas nawiązywania połączeń z różnych miejsc na różne numery telefonów”, „po wciśnięciu ikony aplikacji (nazwa) ona się nie otwiera nawet po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu telefonu”. Przy oddawaniu smartfonów do reklamacji dobrze jest opisać na zgłoszeniu reklamacyjnym stan urządzenia, aby uniknąć ewentualnych zarzutów o uszkodzeniach mechanicznych.

Reklamację wynikającą z umowy o dzieło składamy gdy zgłaszamy wady wykonania np. wykonania jakiejś rzeczy na zamówienie (meble, plandeka, uszycie ubrania), ale także usługi fryzjerskiej, naprawy samochodu, ułożenia płytek w łazience, naprawy lodówki czy projektu i realizacji ogrodu.
Według interpretacji prawników jednorazowa naprawa konkretnego sprzętu domowego czy pojazdu może być uznana za dzieło, bo mamy jasno zdefiniowany rezultat tej pracy, a samo wykonanie kończy się wraz z naprawą tej rzeczy.

Reklamacja z rękojmi oznacza, że odpowiedzialność za wady sprzedanej rzeczy ponosi sprzedawca.
Reklamacja z gwarancji oznacza, że odpowiedzialność za wady sprzedanej rzeczy ponosi gwarant: może to być producent albo importer. Trzeba pamiętać, że gwarancja jest wydawana dobrowolnie, dlatego konsument powinien się o druk gwarancyjny upomnieć u sprzedawcy pilnując wpisania daty sprzedaży. Dobrze jest także zakupione urządzenia elektroniczne i elektryczne (smartfony, komputery, AGD) zarejestrować na stronie internetowej producenta, bardziej znane marki producentów mają przedstawicielstwa w Polsce i trzeba tylko odnaleźć stronę i wypełnić druk.


Druki do pobrania

DRUK pozew do sądu 

DRUK reklamacji dzieła

DRUK reklamacji z gwarancji

DRUK reklamacji z rękojmi

DRUK wezwania do zapłaty

ODSTĄPIENIE przykład

ODWOŁANIE przykład (obuwie)

Wzór odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem