Park Miejski zwany "Aleksandrią"

Pierwotnie został utworzony jako park "włoski". Po przejęciu majątku przez Czartoryskich przekształcony około 1768 r. wg projektu Franciszka Salezego Sarnowskiego i Aleksandry Ogińskiej w park sentymentalny. W związku z planowaną w lipcu 1783 r. wizytą w Siedlcach króla Stanisława Poniatowskiego w p...

Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w.

W miejscu dzisiejszego pałacu pierwotnie istniały dwory drewniane, swoją historią sięgające czasów prelokacyjnych miasta. Pałac murowany został wybudowany przed 1730 r. przez Kazimierza Czartoryskiego. W kolejnych latach remontowany i przebudowany. Pomiędzy 1769 i 1770 generalny remont pałacu przepr...

Kaplica p.w. Św. Krzyża z II poł. XVIII w.

Zlokalizowana w zespole pałacowym. Projektantem kaplicy był Zygmunt Vogel. Kaplica została zbudowana w 1791 r. jako kaplica pałacowa na miejscu pierwszego kościoła. Fundatorką budowy była Aleksandra Ogińska.  Po śmierci księżnej w 1798 r. kaplica stała się jej kaplicą grobową. Budowla klasycys...

Budynek Gimnazjum

Klasycystyczny budynek wzniesiony w latach 1841-1844 wg projektu Antonio Corazziego. Jest to najstarszy gmach szkoły średniej w Siedlcach. W latach 1862-1863 uczniem tej szkoły był Aleksander Głowacki, późniejszy pisarz Bolesław Prus i uczestnik powstania styczniowego, za udział w którym był więzion...

Klasycystyczny budynek teatru

Budynek zaprojektowany przez włoskiego architekta Atonio Corazziego, został wzniesiony w pierwszej ćwierci XIX w. Pierwotnie mieściły się tutaj wozownie należące do Aleksandry Ogińskiej.  Początki teatru siedleckiego sięgają 1788 r. Była to filia dworskiego teatru hetmana Ogińskiego.

Barokowo-klasycystyczny kościół p.w. św. Stanisława biskupa męczennika

Kościół św. Stanisława to najstarszy murowany obiekt architektury sakralnej w Siedlcach. Wybudowany dzięki fundacji Izabeli i Kazimierza Czartoryskich w latach 1740-1749. W 1793 r. architekt Stanisław Zawadzki przebudował fasadę w stylu klasycystycznym. Współcześnie barokowo - klasycystyczna bryła ...

Późnobarokowa plebania z II poł. XVIII w.

Obok kościoła św. Stanisława znajduje się późnobarokowa plebania wybudowana latach 1768-1774 prawdopodobnie wg projektu Jana Zygmunta Deybla, w czasie późniejszym dołączono na ścianie tylnej przybudówki. Budynek wzniesiono na zlecenie Aleksandry Ogińskiej, która zamieszkiwała w nim około 1781 r. pod...

Ratusz miejski "Jacek"

Ratusz jest traktowany za najcenniejszy zabytek obiektów architektonicznych o przeznaczeniu publicznym. Potoczna nazwa "Jacek" wywodzi się prawdopodobnie z miejscowej legendy, wg której do wykonania zwieńczającej ratusz figury Atlasa pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej o imieniu Jacek. Dzięki swej or...

Odwach

Wybudowany kosztem Aleksandry Ogińskiej przed 1787 r. pierwotnie na planie prostokąta, a na skutek rozbudowy w 1834 r. zachowuje do dzisiaj rzut w kształcie litery "T". Odwach będący architektonicznym symbolem czasów księżnej Ogińskiej jest budynkiem jednokondygnacyjnym, do którego w 1873 r. dobudow...

Klasycystyczny budynek poczty

Budynek zaprojektowany przez architekta Atonio Corazziego wzniesiono w latach 1827-1828. Pierwotnie w miejscu budynku mieściła się austeria przy Trakcie Brzeskim, w której za czasów Aleksandry Ogińskiej wydawano posiłki dla biednych. W dawnej oberży młode lata spędził Aleksander Orłowski, przyszły m...

Zabytkowa kamienica przy ul. Floriańskiej

Interesująca architektonicznie budowla została wzniesiona prawdopodobnie w końcu XIX w.  Aktualnie kamienica jest własnością parafii św. Stanisława. Budynek łączy elementy renesansu, baroku i klasycyzmu.

Kościół garnizonowy p.w. Serca Jezusowego

Zaprojektowany przez architekta Jakimowskiego i wzniesiony jako cerkiew prawosławna w latach 1868-1869. Pierwotnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem świątynia posiadała cechy architektury bizantyńskiej z charakterystycznymi pięcioma kopułami.  W latach 1928-1933 budynek przebudowano zgodnie z pr...

Siedziba Kurii Biskupiej

Budynek wg projektu Juliana Ankiewicza został zbudowany w latach 1872-1873 przez Franciszka Modrzewskiego jako siedziba Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Do dnia dzisiejszego płaskorzeźba umieszczona w trójkątnym frontonie, przedstawiająca dwóch rolników i kobietę ze snopem zboża, przypomina pierw...

Kościół katedralny p.w. NPN Marii Panny

Najbardziej charakterystyczna budowla sakralna w Siedlcach została zaprojektowana przez Zygmunta Zdańskiego, ówczesnego architekta gubernialnego. Zbudowana w latach 1905-1912 na placu ofiarowanym przez Ludwika Górskiego w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Kościół katedralny p.w. Niepokalan...

Budynek Narodowego Banku Polskiego

Budynek zaprojektowany przez architekta Mariana Lalewicza został wzniesiony w 1924 r. w stylu klasycyzmu akademickiego typowego dla budynków użyteczności publicznej budowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Charakterystyczny zaokrąglony narożnik podkreślony pilastrami zwieńczony dachem w...

Kolumna toskańska

Wzniesiona w 1783 r. kosztem Aleksandry Ogińskiej w związku z planowanym przyjazdem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwieńczona krzyżem barokowym kolumna miała wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu Ogińskich.  Zlokalizowana u wylotu ul. Asłanowicza (dawniej ul. Prospektowej) prowad...

Obelisk zwieńczony popiersiem Tadeusza Kościuszki

Wzniesiony w 1917 r. dla upamiętnienia 120 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz jego dwukrotnego pobytu w Siedlcach we wrześniu 1794 r. Na kolumnie wyryto napis "Tadeuszowi Kościuszce - Podlasie 1817-1917", a poniżej wyryto nazwy miejscowości i daty bitew stoczonych pod jego dowództwem.  ...

Pomnik poświęcony pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Pierwotnie zaprojektowany przez Jana Komara, nauczyciela siedleckiego Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Żółkiewskiego został odsłonięty 11 listopada 1930 r. Wzniesiony z kamieni polnych tworząc swym kształtem zarys województwa wileńskiego został poprzednio ustawiony naprzeciw ówczesnego Urzędu Staro...

Lapidarium

Eklektyczna kaplica otoczona nagrobkami na miejscu dawnego cmentarza katolickiego z XVIII w. Po II wojnie światowej część cmentarza oddano w użytkowanie domu dziecka sąsiadującego od strony wschodniej. Wraz ze zmianami urbanistycznymi miasta cmentarz zlikwidowano w latach osiemdziesiątych XX w.