Prezydent Miasta Siedlce
Andrzej Sitnik
Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce
Robert Szczepanik


Skarbnik Miasta
Kazimierz ParyłaSekretarz

Adam Zabijak