1. Uchwała Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005r.

2. Uchwała Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r.

3. Uchwała Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r.

4. Uchwała Nr XXVI/509/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r.

5. Uchwała Nr XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r.

 
legenda rysunek
tiff / geotiff
gml

Część A. załącznika Nr 1do uchwały Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 r. zmieniony uchwałą XXVI/509/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniony uchwałą Nr XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r.
Uwarunkowania i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta przedstawione w formie tekstowej.

cześć A załącznika

Plik (*pdf)

kierunki
(pdf, 39kB)

uwarunkowania (pdf, 995kB)


kierunki

tiff, 990,2MB

geotiff, rar, 88,9MB


uwarunowania

tiff, 989MB

geotiff, rar, 81,5MB
gml,
122kB

Część B. załącznika Nr 1do uchwały Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 r.XXVI/509/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniony uchwałą Nr XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r.
Uwarunkowania, o których mowa w części A, przedstawione w formie graficznej na mapie w skali 1:5000.


cześć B załącznika

Plik (*pdf)

Część C. załącznika Nr 1do uchwały Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 r. XXVI/509/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniony uchwałą Nr XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r.
Rysunek określający kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, a także granice obszarów, przedstawiony na kopii mapy w skali 1: 5000.


cześć C załącznika

Plik (*pdf)

Część D. załącznika Nr 1do uchwały Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniony uchwałą Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniony uchwałą Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 r. zmieniony uchwałą XXVI/509/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniony uchwałą Nr XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r.
Dokumentacja i schematy wyjaśniające zawierająca objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń studium składająca się z następujących części

cześć D załącznika

Plik (*pdf)


uchwała legenda GML Rysunek
PROJEKT
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce
studium-uchwała (pdf, 36MB) kierunki (pdf, 47kB)

uwarunkowania (pdf, 40kB)

GML
rys. kierunki (*.pdf)rys. uwarunkowania (.pdf)