Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Województwo Mazowieckie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
- Stworzenie otwartych danych wraz z budową zapleczatechniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów
terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)


Celem Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 230 000 zł