dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn. 

"Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
Działanie 6.1 Kultura

Informacje dotyczące projektu: 

Całkowita wartość projektu: 10.581.421,45 zł

Wydatki/koszty kwalifikowane: 7.508.167,11 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6.125.913,55 zł

Procent dofinansowania: 81,59 % kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji: 2008-2012

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu: 

Głównym celem projektu była modernizacja budynku, w którym mieści się zarówno Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna oraz przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń znajdujących się na parterze została przebudowana i zaadaptowana na biura i lokale użytkowe, które wyposażone zostały w meble biurowe oraz regały biblioteczne. 


Remont elewacji obejmował osuszanie murów ścian fundamentowych i parteru, uzupełnienie ubytków istniejących tynków, malowanie elewacji oraz docieplenie ścian. W ramach inwestycji wymienione zostały instalacje: elektryczna, sanitarna i wentylacja mechaniczna. Wykonana została również nowa klimatyzacja. Oprócz tego wymieniono pokrycie dachu, konstrukcję więźby dachowej i stropu. Wymieniono okna, drzwi, posadzki a także wykonano i pomalowano tynki wewnętrzne. Przeprowadzono również renowację gzymsów, plafonier i rozet. 


Ponadto od strony wejścia głównego do MOK podniesiono chodnik oraz podjazdy w miejscach do tego koniecznych, zmodernizowane zostały sanitariaty aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z budynku. Przy głównej klatce schodowej zamontowana została winda. Dzięki temu cały obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zagospodarowano także teren wokół budynku. 


W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych tj. m.in. wzmocnienie fundamentów, wymiana stropu nad Białą Salą, pogrubienie tynków wewnętrznych, adaptacja poddasza na salonik literacki. Wartość robót dodatkowych wyniosła 3.771.260,21 zł.