"Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych 
na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw 
obywateli i przedsiębiorców"

Dnia 7 października 2016 r. w Węgrowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa II "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 "E-usługi", Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza", będącego wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Maków Mazowiecki (Lider projektu), Miasta Siedlce (Partner) oraz Gminy Zwoleń (Partner)

Celem projektu jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z administracją samorządową. Dzięki realizacji projektu miasto usprawni procesy organizacyjne i ułatwi kontakt obywateli z urzędem. Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić wiele spraw na odległość, co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty związane z dojazdem. Zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa komunikacji przy wykorzystaniu cyfrowych mechanizmów uwierzytelnienia tożsamości, zostanie zwiększona dostępność danych publicznych poprzez automatyzację udzielania informacji publicznej w zakresie rejestru dotacji, umów i inwestycji oraz dostępność informacji o zamówieniach publicznych oraz poziom ich monitorowania. 

Inwestycja obejmie wdrożenie systemu zarządzania budżetem miasta, elektronizację procesu konsultacji społecznych, uruchomienie systemu Internetowe Centrum Promocji, oraz rozbudowę systemu elektronicznego obiegu dokumentów na jednostki organizacyjne miasta. Łącznie przez Miasto Maków Mazowiecki, Miasto Siedlce oraz Gminę Zwoleń zostanie wdrożonych i uruchomionych 39 e-usług publicznych na 4. poziomie dojrzałości. Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu "chmury obliczeniowej" oraz zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia innych systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich działania: serwerów wraz z oprogramowaniem zarządzającym i bazodanowym, wielofunkcyjnych zapór sieciowych, urządzeń do backupu danych oraz zestawów komputerowych. W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność wdrażanych systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz nastąpi zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej.

Całkowita wartość projektu: 3 096 033,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 476 826,40 zł 
Dofinansowanie dla Miasta Siedlce: 1 587 388,80 zł 

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2018 rok.