Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr