Miasto Siedlce w 2020 r. otrzymało wsparcie na realizację Projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na podstawie Umowy nr COVID.19.07.18 zawartej 18 listopada 2020 roku

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Celem szczegółowym projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach na czas COVID-19

poprzez:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych,
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Całkowita wartość projektu: 30.201,81, w tym:

wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 28.117,98 zł (84,17%),
wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 2.083,83 zł (15,83%).