Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego

W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”, Miasto Siedlce otrzymało  dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Cel projektu: Wsparcie procesu zdalnego nauczania poprzez zakup 32 laptopów dla 21 szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Planowane efekty: Zakup 32 laptopów, które posłużą jako wsparcie tym uczniom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce, którzy z różnych względów nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Okres realizacji projektu: od dnia 22.04.2020 r.do dnia 22.10.2020 r.

Wartość projektu: 100 000,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 100 000,00 PLN

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.