Nazwa projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b792/18

Projekt pt. „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Miastem Siedlce, w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 391 417,50 zł, w tym wkład własny: 21 515,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 uczniów (60K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • rozwój kompetencji 15 nauczycieli (14K);
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 313 134,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Projekt edukacyjny
 7. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 8. Zakoduj kompetencje
 9. Festiwal Nauki
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.