Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka - Siedlce subregion and Volyn Oblast" -
("Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim")

Całkowita wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu)
www.pbu2020.eu


Więcej o projekcie