dla rozwoju Mazowsza

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i montaż kolektorów słonecznych na budynkach Policji 
w Radomiu i Siedlcach.

"Pomóżmy środowisku – termomodernizacja obiektów Policji w Radomiu i Siedlcach" 
PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
PRIORYTET: IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 
DZIAŁANIE : 4.3 Ochrona powietrza, energetyka 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT : Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu 
WARTOŚĆ PROJEKTU : 4.543.294,60 
KWOTA DOFINANSOWANIA: 2.225.052,53 
OKRES REALIZACJI: 2010-07-01 do 2012-12-31 
OPIS PROJEKTU: 
Inwestycja poprawiająca parametry cieplne dwóch budynków administracyjnych Policji w Radomiu przy ul. 11 listopada 37/59 oraz dwóch budynków administracyjnych Policji w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66. 
W wyniku ocieplenia ścian, wymiany okien, regulacji instalacji centralnego ogrzewania i montażu kolektorów słonecznych zasilających instalację ciepłej wody użytkowej uzyskano wymierne oszczędności w zużyciu energii. Przedsięwzięcie przyniosło korzyści w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków i przyczyniło się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji produktów spalania. 
Zakres rzeczowy projektu w przypadku obiektów zlokalizowanych w Siedlcach obejmował m.in.: 
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, 
- wymianę drzwi, 
- usprawnienie instalacji ciepłej wody użytkowej, 
- montaż kolektorów słonecznych,