Miasto Siedlce 
realizuje projekt systemowy pn. 
"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"
 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

Informacje o projekcie: 
Całkowita wartość projektu dla Miasta Siedlce: 1 206 007,00 zł 
Wartość dofinansowania: 1 031 135,98 zł 
Wartość wkładu własnego: 174 871,02 zł, w tym niepieniężnego: 42 850,00 zł 
Okres realizacji: 01.11.2013 r. do 30.09.2015 r. 
Beneficjent: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – Lider 
Partnerzy: 20 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Siedlce 

Realizatorzy: 
1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, 08-110, ul. Konarskiego 11 
2. Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, ul. O. Lange 8, 08-110 
3. Technikum Nr 6 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, 08-110, ul. Chopina 10 

Opis projektu: 
W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt.: 
a) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: 
I. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: 
I.1. zajęcia z języka obcego (6 grup po 10 osób po 30 godzin) 
I.2. zajęcia ICT (4 grupy po 10 osób po 30 godzin) 
I.3. zajęcia z przedsiębiorczości (2 grupy po 10 osób po 30 godzin) 
I.4. zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych (8 grup po 10 osób po 30 godzin) 
II. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: 
II.1. zajęcia z języka obcego (3 grupy po 10 osób po 30 godzin) 
II.2. zajęcia ICT (3 grupy po 10 osób po 30 godzin) 
II.3 zajęcia z przedsiębiorczości (1 grupa po 10 osób po 30 godzin) 
II.4 zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa po 10 osób po 30 godzin) 
III. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6: 
III.1. zajęcia z języka obcego (3 grupy po 10 osób po 30 godzin) 
III.2. zajęcia ICT (3 grupy po 10 osób po 30 godzin) 
b) Doradztwo Zawodowe dla wszystkich uczestników projektu 
c) Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla 30 uczestników projektu 
d) Staże Zawodowe dla 155 uczestników projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych, a w szczególności dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Więcej informacji na stronie projektu: http://zawodowemazowsze.pl/