Projekt "Sąsiedzi – obywatele Europy: demokratyczni, aktywni, kreatywni 
(Neighbours – citizen of Europe: democratic, active, creative)" 
został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Europa dla obywateli".

Projekt dotyczył działania 1, poddziałania 1.1 "Spotkania mieszkańców miast partnerskich"

Udział: 
Projekt umożliwił spotkanie 264 obywateli, z których 43 pochodziło z miasta Sabinov (Słowacja), 36 z miasta Dasing (Niemcy), 58 z Wilna (Litwa), 15 z miasta Pescantina (Włochy), 45 z miasta Berdyczów (Ukraina), 67 miasta Siedlce (Polska).

Miejsce/Daty: 
Spotkanie odbyło się w Siedlcach w dniach od 04/09/2013 do 08/09/2013

Krótki opis: 
W ramach projektu odbył się: 
• XXI Międzynarodowy Festiwalu Tańca, Pieśni i Folkloru. Łącznie w różnych elementach Festiwalu wzięło udział 208 tancerzy, śpiewaków i muzyków reprezentujących 7 państw. W ramach Festiwalu odbyły się koncerty w dniach 5, 7 i 8 września 2013 r. 
• I Festiwal Kataryniarzy (7 i 8 września). Wzięli w nim udział miłośnicy tych zabytkowych instrumentów z Holandii i Polski. 
• Wystawa fotograficzna (6 września - 30 października) "Europejski Rok Obywateli w obiektywie: Obywatel to brzmi dumnie". 
• Smaki Europy: Festiwal kuchni regionalnych: bawarskiej, włoskiej, słowackiej, wileńskiej, ukraińskiej i polskiej (7 i 8 września). 
• Festiwal Sportowo – Rekreacyjny siedleckich szkół (5 i 6 września) 
• Panel dyskusyjny twórców kultury: Dialog kultur – kreatywność przez różnorodność. (8 września) 
• Panel dyskusyjny: Dobre wzorce – przez poznanie do partnerstwa. (7 września) 
• Panel dyskusyjny: Formy wspierania rodzin wielodzietnych przez samorządy miast partnerskich. (6 września). 
• Panel dyskusyjny: Inicjatywy obywatelskie i ich wpływ na kształtowanie polityki samorządowej w miastach partnerskich. (5 września)