dla rozwoju Mazowsza Miasto Siedlce zrealizowało projekt pn. "Przebudowa ulicy Artyleryjskiej - droga powiatowa nr 5405W - odcinek od ulicy Garwolińskiej do ulicy Okopowej w Siedlcach" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; 

Priorytet III Regionalny system transportowy, 

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa oraz dofinansowany z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A: Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 615 325,50 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 649 938,14 zł 

Wysokość dotacji celowej z budżetu województwa Mazowieckiego – 1 000 000 zł

Okres realizacji: 2008-2010 

Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: Przedmiotowy projekt obejmował przebudowę ulicy Artyleryjskiej na odcinku od ulicy Garwolińskiej do ulicy Okopowej w Siedlcach. Roboty budowlane zostały zakończone w 2008 roku. W ramach inwestycji zostały wykonane m.in. następujące prace: - przebudowa nawierzchni jezdni; 
- przebudowa i budowa chodników; 
- budowa ciągu pieszo-rowerowego; 
- budowa zatok autobusowych; 
- budowa kanalizacji deszczowej; 
- budowa kanalizacji teletechnicznej; 
- zagospodarowanie zieleni; 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
- przebudowa i budowa zjazdów do działek. Realizacja projektu wpłynęła nie tylko na poprawę warunków ruchu na ulicy Artyleryjskiej ale także na usprawnienie powiązań komunikacyjnych miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.