Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Priorytet IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" 
Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka"

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 170 520,76 zł 
Wydatki/koszty kwalifikowane: 1 748 146,14 PLN 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 223 702,30 zł 
Procent dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych 
Okres realizacji: 2009-2013 
Beneficjent: Miasto Siedlce

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku szkoły podstawowej która stanowi element kompleksowej strategii poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej realizowanej przez Miasto Siedlce od 2007 roku. 

W ramach zadania wykonano: 
- ocieplenie ścian 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- modernizację instalacji c.o. 
- instalację urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej, kuchni i jadalni 

Oprócz działań termomodernizacyjnych, w obiekcie zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne które pełnią funkcję użytkową i dydaktyczną. Energia elektryczna z ogniw wykorzystywana jest w pracowni przyrodniczej do celów naukowych oraz do zasilania opraw oświetleniowych na terenie szkoły

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu