Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Miasto Siedlce otrzymało  dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Cel projektu: Wsparcie procesu zdalnego nauczania poprzez zakup 49 laptopów dla 21 szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Planowane efekty: Zakup 49 laptopów, które posłużą jako wsparcie tym uczniom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce, którzy z różnych względów nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Okres realizacji projektu: od dnia 26.05.2020 r.do dnia 26.11.2020 r.

Wartość projektu: 154 987,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 154 987,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.