Miasto Siedlce
realizuje projekt pn.
„Posiłek w szkole i w domu” - 2019

Zadanie współfinansowane z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 na doposażenie i poprawę funkcjonujących stołówek szkolnych.


Informacje dotyczące projektu:


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach,
ul. Pescantina 2
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 80 000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, ul. Graniczna 1
Całkowita wartość zadania: 93 884,50 zł
Kwota udzielonej dotacji: 75 108,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, ul. Wiśniowa 5
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 80 000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce