Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn. 
"Regionalny projekt turystyczny Doliny Bugu"
 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka

Informacje dotyczące projektu: 
Całkowita wartość projektu: 1.384.235,41 zł 
Wydatki/koszty kwalifikowane: 402.880,00 zł 
Wartość dofinansowania: 342.448,00 zł 
Okres realizacji: 2013-2014 
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis: 
W ramach projektu wykonano: 
- budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej, 
- stronę internetową promującą szlaki rowerowe miasta Siedlce i powiatu siedleckiego, 
- elektroniczny przewodnik z satelitarną nawigacją turystyczną na telefon komórkowy, 
- materiały i publikacje służące informacji turystycznej, 
- publikację artykułów prasowych o ofercie turystycznej. 

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Siedlce i powiatu siedleckiego poprzez wzbogacenie oferty turystycznej w postaci systemu szlaków rowerowych pod nazwą "Regionalny produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza". 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu