Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o., mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów i kierowców prowadzących autobusy, informuje, iż od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek)  w każdym autobusie wprowadzone zostaną specjalne wydzielone strefy z zakazem korzystania przez pasażerów, które obejmą obszar w rejonie kabiny kierowcy. Strefa ta zostanie specjalnie oznakowana.


Będzie to skutkowało następującymi utrudnieniami:

  • Zostanie wyłączona możliwość wsiadania i wysiadania do/z autobusu pierwszymi drzwiami
    (na drzwiach umieszczone będą specjalne naklejki).
  • Brak będzie możliwości zakupu biletów u kierowców (dotyczy wszystkich stref).
  • Wyłącznie pasażerowie uprawnieni do przejazdów z ulgą 100% będą mogli zgłaszać kierowcy chęć otrzymania biletu z tą ulgą. Bilet taki po wydrukowaniu pozostanie u kierowcy. W przypadku kontroli biletowej kierowca ma obowiązek potwierdzić fakt wydruku takiego biletu.
  • Zalecamy, aby korzystać z możliwości zakupu biletów w punktach handlowych lub korzystać
    z Siedleckiej Karty Miejskiej.

! Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

MPK w Siedlcach Sp. z o.o.