W związku z epidemią koronawirusa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup środków ochrony osobistej i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Miejskiego w Siedlcach.Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na naszą prośbę, prosimy o wpłatę na konto 

SPZOZ w Siedlcach:

Bank PKO BP nr 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664

Hasło: wsparcie dla Szpitala Zakaźnego


lub na konto pożytku publicznego Caritas Diecezji Siedleckiej:

Bank Spółdzielczy O/Siedlce Nr 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010

hasło: Szpital Miejski w SiedlcachBędziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.


Dyrekcja SP ZOZ w Siedlcach