Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego ograniczeniu ulega zakres spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach.

Na bieżąco dokonujemy WYŁĄCZNIE rejestracji urodzeń i zgonów - pojedynczo.

Pozostałe sprawy zalecamy załatwiać:

- drogą elektroniczną przez e-puap: rejestracja narodzin, wydawanie odpisów, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

- pocztą tradycyjną: wydawanie odpisów, transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego, wnioski o zmianę imienia/nazwiska, sprostowanie/uzupełnienie Aktu stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych rozpoczynamy od 20 kwietnia 2020r. po wstępnej rejestracji telefonicznej w celu umówienia wizyty (tel. 25 794 38 07)


Telefoniczne udzielanie informacji pod numerami telefonów:
Kierownik: 25 794 38 01,
z-ca kierownika: 25 794 38 05, 
Rejestracja urodzeń: 25 794 38 03, 25 794 38 04,
Rejestracja małżeństw: 25 794 38 07,
Rejestracja zgonów: 25 794 38 02,
Archiwum: 25 794 38 00

fax: 25 794 38 09


inf. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Andrzej Leszkowicz