24 marca 2020 roku Prezydent Miasta Siedlce wręczył Pani Annie Pluta powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Pani Anna Pluta to wieloletni wicedyrektor tej szkoły. Od 1 września ubiegłego roku pełni obowiązki dyrektora wobec faktu, że nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora w drodze konkursu. Kandydaturę Pani Anny Pluta zaproponowaną przez Prezydenta Miasta Siedlce na stanowisko dyrektora szkoły pozytywnie zaopiniowała rada pedagogiczna, jak też Mazowiecki Kurator Oświaty.

Życzymy nowej Pani dyrektor sukcesów organizacyjnych, sprawności w działaniu, a nade wszystko spokoju i dobrej współpracy z całym środowiskiem szkolnym.