W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 marca 2020 roku dyrektorzy siedleckich szkół i placówek edukacyjnych poinformowali o stanie realizacji zadań związanych ze zdalnym nauczaniem w sytuacji zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Odpowiadano na pytania:

1. Czy wszystkie oddziały są objęte są tą formą zajęć?

2. Jaki odsetek nauczycieli szkoły korzysta z tej formy zajęć?

3. Jaki odsetek uczniów szkoły korzysta z tej formy zajęć?

4. Z jakich platform edukacyjnych i programów korzystają nauczyciele i uczniowie w procesie edukacji zdalnej?

5. Jakie trudności napotyka szkoła realizując tę formę zajęć?

Informacje napływały do Wydziału Edukacji drogą e-mailową po czym zostały zebrane w całość.


Pismo Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 marca 2020 r. (doc)

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce z 19 marca 2020 r. (doc)

Informacja nt przygotowania do realizacji zdalnego nauczania w szkołach (doc)