Apel Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce dotyczący organizacji pracy Rady Miasta Siedlce w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.


W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, odwołane zostają posiedzenia Komisji Rady Miasta Siedlce. Odwołane zostają również dyżury Radnych odbywające się w Urzędzie Miasta Siedlce - kontakt telefoniczny oraz e-mail pozostaje bez zmian i jest podany na stronie www.bip.siedlce.pl. Ograniczony do minimum będzie udział gości w Sesji Rady Miasta Siedlce, która zaplanowana jest na 26 marca br. Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta.

Decyzja ta została podjęta w uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady, Przewodniczącymi Klubów Radnych, Przewodniczącymi Komisji Rady oraz pozostałymi Radnymi. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję do Mieszkańców naszego Miasta o nieuczestniczenie w obradach Rady Miasta. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie www.siedlce.pl.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodniczący Rady
Henryk Niedziółka