Zwracamy się z apelem do osób wykonujących zawody medyczne, głównie do lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych o pomoc w udzielaniu świadczeń medycznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w przekształconym decyzją Wojewody Mazowieckiego Szpitalu Zakaźnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

Powyższy apel jest podyktowany sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, której rozmiarów i przebiegu nie da się w tym momencie przewidzieć. Chcemy być gotowi na potrzebę uzupełnienia i wzmocnienia zasobów kadrowych SPZOZ-u w Siedlcach.

Proponujemy różne formy współpracy: na podstawie umów o pracę lub umów cywilno – prawnych. Szczegółowe warunki współpracy (z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych) będą omawiane indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi a Dyrekcją SP ZOZ w Siedlcach.

Prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa:

Sekretariat nr tel. 25 632 22 55,

Nr tel. kom. 511 903 684

e-mail – sekretariat@spzoz-siedlce.pl

Zapraszamy do współpracy!

Dyrektor SP ZOZ w Siedlcach
       Mirosław Leśkowicz


Apel (*.pdf)