SPZOZ w Siedlcach informuje, że decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2020 r. Szpital przy ul. Starowiejskiej 15 przekształca się w SZPITAL ZAKAŹNY.


W związku z powyższym z dniem 12 marca 2020 r. do odwołania:
- wstrzymujemy wszystkie przyjęcia (nagłe/planowe) pacjentów do Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 (dot. również Oddziału Psychiatrycznego)
- przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z dorośli z SARS-CoV-2
- w podwórku szpitala ustawione są namioty, w których jest prowadzony triaż. Zgodnie z zasadami triażu do Szpitala będą przyjmowani wyłącznie pacjenci z pozytywnym wynikiem testu.

Mirosław Leśkowicz
Dyrektor SPZOZ w Siedlcach