W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), w trosce o najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzone zostają zmiany w zakresie obsługi interesantów. - URZĄD MIASTA SIEDLCE będzie czynny w godzinach 7.45 - 15.45. Natomiast Biuro Obsługi Interesanta od 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) będzie przyjmowało interesantów w godzinach od 8:00 do 15:00 z przerwą na dezynfekcję w godzinach od 11:00 do 11.30. 

 • - Od dnia 23 marca 2020 roku następuje zmiana organizacji pracy w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce do odwołania. Ograniczamy do minimum kontakty bezpośrednie pomiędzy urzędnikami a interesantami, umożliwiając jednocześnie załatwienie spraw w inny sposób.

 • - Prosimy o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną, przez e-PUAP, e-mail:
  boi@um.siedlce.pl.

 • - Od 23 marca 2020 r. uruchomiona zostaje możliwość złożenia korespondencji poprzez "wrzutkę", znajdującą się w przedsionku w Biurze Obsługi Interesanta. Korespondencję należy umieścić w kopercie, na której należy wskazać Wydział, do którego jest kierowana.
  Ponadto należy zamieścić w środku dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail). Odbiór dokumentów będzie następował w tym samym miejscu po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.

 • - W sprawach, gdzie istnieje potrzeba pokwitowania, potwierdzenia, okazania dowodu tożsamości itp. należy wcześniej skontaktować się  z pracownikiem odpowiedniego wydziału w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

 • - Od dnia 23 marca 2020 r. nie będą czynne kasy w urzędzie oraz opłatomat znajdujący się Biurze Obsługi Interesanta.
  Oznacza to, że wszelkie opłaty zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe nie będą możliwe do zrealizowania na miejscu.
  Opłat należy dokonywać przelewem na konta, wskazane poniżej oraz dostępne na stronie Urzędu Miasta Siedlce w zakładce
  Załatwianie spraw urzędowych – Konta bankowe.
  Tam, gdzie jest taki wymóg, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.


Bardzo proszę o zrozumienie i poważne potraktowanie komunikatu. Działania te prowadzone są w trosce o zdrowie nas wszystkich i naszych rodzin.

                                                                                                                             Prezydent Miasta

                                                                                                                               Andrzej Sitnik


Dane kontaktowe do pracowników w Biurze Obsługi Interesanta:


Numer telefonu

Informacja Biuro Obsługi Interesanta

25 794 37 09   boi@um.siedlce.pl

Podatki i opłaty

25 794 3715

Architektura, nieruchomości, budownictwo, geodezja

25 794 3717

Odpady komunalne, sprawy mieszkaniowe, ochrona środowiska

25 794 3767

Działalność gospodarcza

25 794 3781

Meldunki

25 794 3734

Dowody osobiste

25 794 3733

Prawa jazdy

25 794 3730

Rejestracja pojazdów

25 794 3727

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

25 794 3722

Wydawanie licencji i zezwoleń na transport

25 794 3723

Drogi

25 794 3810

Szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów dostępny jest na stronie internetowej miasta
www.siedlce.pl w zakładce Urząd Miasta - Wydziały.


Od dnia 23 marca 2020 r. nie będą czynne kasy w urzędzie oraz opłatomat znajdujący się Biurze Obsługi Interesanta.
Opłat należy dokonywać przelewem na podane niżej konta:

Tytuł wpłaty

Bank i nr rachunku

Wpłaty z tytułu: opłaty komunikacyjne (rejestracja samochodu), wypisy lub  wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, dzierżawa, najem, nabycie nieruchomości, poświadczenie miejsca zameldowania, udzielenie informacji publicznej, dziennik budowy.

ING Bank Śląski SA o/Siedlce 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Wadia, kaucje za wynajem, kaucje mieszkaniowe,

ING Bank Śląski SA o/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999

Opłata skarbowa

ING Bank Śląski SA o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.

Podatek rolny/leśny osoby fizyczne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej.

Podatek rolny/leśny osoby prawne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.

Podatek od środków transportowych

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź w informacji otrzymanej po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi