W związku ze zbliżającym się terminem płatności podatku od nieruchomości Prezydent Miasta Siedlce zwraca się z apelem o dokonywanie, w miarę możliwości, wpłat poprzez systemy bankowości elektronicznej.


Ograniczenie płatności gotówkowych pozwoli na uniknięcie przebywania w dużych skupiskach i zmniejszenie ryzyka zarażeń chorobowych.

Prośba jest skierowana w szczególności do rodzin osób starszych, nie posiadających bankowości elektronicznej, aby o ile to możliwe, wyręczały je w tej czynności.

Dla prawidłowego zaksięgowania wpłat na konto podatnika Urząd Miasta Siedlce wykorzystuje system indywidualnych rachunków bankowych, które są umieszczone na doręczonych decyzjach podatkowych.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień można się kontaktować z Referatem Podatków, pod następującymi nr telefonów:

25 794 37 13;

25 794 37 12;

25 794 39 53;

25 794 37 14;

25 794 39 55;

25 794 39 56;

lub e-mailem: rp@um.siedlce.pl