Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju wywołaną rozszerzającą się z dnia na dzień obecnością koronawirusa  SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii, zwracam się do Państwa o zachowanie przede wszystkim szczególnej ostrożności i troski o własne zdrowie i zdrowie Państwa najbliższych.

Proszę o uważną obserwację bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie. Proszę o dostosowanie własnych działań do komunikatów wychodzących od władz naszego kraju oraz władz lokalnych.

Przypominam, że szczególną ostrożność zachowamy przede wszystkim pozostając w naszych domach. Jednakże, apeluję o skierowanie pomocy do osób potrzebujących, członków naszych rodzin lub sąsiadów. Pomóżmy w zrobieniu zakupów spożywczych lub w wykupieniu leków.

Szczególną troską proszę otoczyć dzieci i młodzież, które z uwagi na brak zajęć w placówkach oświatowych należy zaopiekować w sposób odpowiedzialny z ograniczeniem wychodzenia z domu do miejsc publicznych.

Proszę o załatwianie poza domem tylko i wyłącznie pilnych spraw. Pozostałe, w miarę możliwości należy załatwiać drogą elektroniczną i telefonicznie. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i osób nam najbliższych. Zwracajmy uwagę na osoby z którymi się stykamy. Proszę, żebyśmy wspólnie zadbali o nasze zdrowie.

Ze szczególnym apelem zwracam się do interesantów Urzędu Miasta Siedlce oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta Siedlce o możliwie jak największe ograniczenie osobistych wizyt w tych instytucjach.

Prosimy o załatwienie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub   wykorzystaniem platformy  e-puap.

Informuję, że od 12 marca 2020 roku  do odwołania,  w Biurze Obsługi Interesanta UM Siedlce zostaje wprowadzone ograniczenie  w ilości przyjmowanych interesantów – tj. do 10 osób jednocześnie przebywających w sali obsługi BOI.

Proszę o zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników Biura Obsługi Interesanta.

Powyższe utrudnienia spowodowane są koniecznością organizacji bezpiecznej pracy Urzędu Miasta Siedlce w sytuacji zagrażającej zdrowiu.