Informujemy, że na terenie Miasta Siedlce prowadzona jest dezynfekcja wiat przystankowych. Prezydent Miasta Siedlce (na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 142/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro) zlecił wykonanie usługi dezynfekcji 60 szt wiat przystankowych (wg przekazanego firmie wykazu) techniką zamgławiania gruba kroplą przy użyciu środka wirusobójczego i bakteriobójczego w okresie od 31.03.2020 roku do 30.04.2020 roku - dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki). 

Koszt przeprowadzenia usługi to 29 zł netto za jedną wiatę przystankową. Wykonawca jest firma ADAPEST Zakład deratyzacji dezynfekcji dezynsekcji Marian Michał Petelczyc.