W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje.

Osoby samotne oraz osoby niemogące liczyć na pomoc członków rodziny, sąsiadów, znajomych wymagające wsparcia w związku z pandemią koronawirusa proszone są o nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod nr tel. 25 794 30 01 z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w godzinach pracy Ośrodka.
Numer telefonu do pracownika MOPR, który jest aktywny całodobowo – 605 031 412.
Po rozeznaniu konkretnych potrzeb będzie udzielana pomoc adekwatna do sytuacji osoby.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do odwołania:
    1. wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasach Ośrodka. Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru konta bankowego na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. Wyjątkowo w marcu należne zasiłki i świadczenia zostaną nadane przekazem pocztowym (pod warunkiem, że Poczta Polska nie wstrzyma realizacji tej usługi);
    2. wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesantów. Zalecamy nawiązywanie kontaktu drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę ePUAP;
    3. wstrzymane z założenia zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie;
    4. wstrzymane zostają posiedzenia komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
    5. wstrzymana zostaje realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
    6. wstrzymane zostają przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

          Przed siedzibami Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 oraz ul. Osińskiej 6 umieszczone zostały skrzynki pocztowe w których należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej.
          We wszystkich sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 32 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 30 01 lub 25 794 30 02) lub elektronicznego (sekretariat@mopr.siedlce.pl)
z pracownikami zajmującymi się daną sprawą.
          W sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Osińskiej 6 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z pracownikami poszczególnych Działów (świadczenia rodzinne – tel. 25 794 31 62, fundusz alimentacyjny – tel. 25 794 31 63, e-mail: sr@mopr.siedlce.pl, świadczenia wychowawcze – tel. 25 794 31 94,
e-mail: sw@mopr.siedlce.pl).
          W sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności prosimy o nawiązywanie z pracownikami Zespołu kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 31 97) lub elektronicznego (pzoon@mopr.siedlce.pl).
          Prosimy Państwa, w miarę możliwości, o pozostanie w domach.
          Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych osób.