W związku z ogłoszonym w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii  w Polsce, informuję, że zaplanowana na dzień 27.03.2020 r. o godz. 16.00 dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach, nie odbędzie się

Z przyjętymi rozwiązaniami projektu planu zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej Urzędu – www.siedlce.pl w zakładce „Urząd Miasta – Planowanie przestrzenne ”.