Przypominamy, że na terenie Miasta Siedlce działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służąca pomocą osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.Jeśli ktoś z Państwa lub ktoś z najbliższej rodziny, szczególnie w tym trudnym czasie powrócił do nałogu lub z powodu spożywania alkoholu potrzebujecie Państwo pomocy zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 25 794 3760. 

Informujemy również, że  Stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom prowadzą wsparcie specjalistyczne w formie telefonicznej. 

W załączeniu wykaz numerów telefonicznych: