Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce zaplanowane na 24 marca 2020 roku nie odbędą się w tym terminie.


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 11.03.2020 r. poz. 410), wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce zarządzone na dzień
24 marca 2020 roku nie odbędą się w tym terminie.

O zmianach będziemy informować.