Sytuacja w Europie jest dramatyczna. Z godziny na godzinę docierają do nas informacje o stale rosnącej liczbie osób zakażonych COVID-19 zarówno w Polsce jak i poza naszymi granicami.

Miasto Siedlce od wielu lat  na bieżąco interesuje się sytuacją polityczną, gospodarcza i społeczną swoich partnerów. Z  aktualnych informacji, które docierają do nas z najbardziej dotkniętego regionu w Europie, tj. z Włoch, wiemy, że w naszym mieście partnerskim Pescantina (region Wenecja Euganejska) na dzień 19 marca 2020 roku zarażonych jest 15 osób. Do tej pory koronawirus omijał to bratnie miasteczko. Obecnie, nie mamy informacji o odnotowanych przypadkach zachorowań w pozostałych partnerskich miastach i regionach.

Burmistrz  Pescantiny Davide Quarella m.in. poprzez media społecznościowe stale aktywnie apeluje o rozwagę w działaniach, prosi mieszkańców o pozostanie w domach, ostrzega o konsekwencjach i dodaje otuchy wszystkim Włochom.

Niestety, sytuacja w ościennych włoskich gminach nie jest pocieszająca, a perspektywa zachorowań wskazuje, że ilość zakażonych  będzie jeszcze wzrastać. Pescantina jest małym miasteczkiem. To niewiele ponad 12 tys. mieszkańców.

Nie dysponują własnym szpitalem, opieka medyczna jest tylko podstawowa. Z pomocy i opieki medycznej mieszkańcy Pescantiny korzystają w sąsiednich gminach i w oddalonej o ok. 7 km Veronie.

W obliczu tej trudnej sytuacji wspieramy duchowo naszych przyjaciół z miast partnerskich. Wspólnie doświadczamy lęku, obaw i przymusowej izolacji. W tym czasie jednoczymy się  jeszcze bardziej  i wierzymy, że uda nam się przezwyciężyć pandemię.

Jesteśmy z Wami!

Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej Sitnik