W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne już spotkanie Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika z udziałem Naczelnika Wydziału Edukacji Sławomira Kurpiewskiego i Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Katarzyną Marciniak-Paprocką, tym razem z dyrektorami przedszkoli - zarówno miejskich jak i niepublicznych.

Celem spotkania było wskazanie na możliwość wieloobszarowej współpracy i prowadzenia działań profilaktycznych i pomocowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli, pedagogów i psychologów z siedleckich przedszkoli. Prezydent Miasta Andrzej Sitnik podkreślał, jak ważne jest podejmowanie wspólnych i spójnych działań przez wiele instytucji w kontekście przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, w tym uzależnieniom.

Przedstawione zostały formy wsparcia dla rodziców – możliwość uczestniczenia w warsztatach wspierających kompetencje wychowawcze, jak również dla nauczycieli – pedagogów – w formie szkoleń dających kwalifikacje zawodowe w kontekście profilaktyki prowadzonej obowiązkowo w każdej placówce, jak również rad szkoleniowych w tematyce przeciwdziałania uzależnieniom czy przemocy w rodzinie. Kadra przedszkoli podobnie, jak pedagodzy siedleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych została zaproszona do udziału w szkoleni Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych.