W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Prezydent Miasta Siedlce zwrócił się do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach o zajęcie stanowiska w sprawie targowisk.
Otrzymujemy liczne głosy zaniepokojonych mieszkańców miasta, że takie miejsca jak bazary czy targowiska powinny być zamknięte, ponieważ stwarzają możliwości kontaktu wielu osób z nieznanych środowisk, co może powodować rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, zwłaszcza, że klientami są najczęściej osoby starsze.

PSSE w Siedlcach odpowiadając na pismo Prezydenta Miasta Siedlce określiła, że w świetle obowiązujących przepisów nie można zabronić działalności handlowej, polegającej na wprowadzaniu do obrotu żywności, produktów kosmetycznych, toaletowych, gazet, artykułów budowlano-remontowych czy artykułów dla zwierząt. Sprzedaż takich towarów na otwartej przestrzeni nie stwarza większego zagrożenia niż w innych działających placówkach handlowych, a jej ograniczenie mogłoby spowodować niekorzystne zagęszczenie klientów gdzie indziej. 

Z pisma wynika, że handel na targowiskach jest dozwolony. O bezpieczeństwo sprzedających i kupujących powinni zadbać administratorzy i oraz sami klienci i sprzedawcy, pamiętając o zachowaniu bezpiecznych odległości.


ODPOWIEDŹ PSSE