W czwartek, 20 czerwca wszystkie dzieci zapraszamy do Parku Miejskiego Aleksandria na zabawy teatralne z użyciem kostiumów, form i lalek teatralnych, które poprowadzi Ula Gotowicka. Początek wydarzenia o godz. 16:00.

Projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #UEdlaNAS

Wstęp wolny. Zapraszamy!