05 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Tomasza Hapunowicza z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień

Prezydent wyraził słowa uznania i gratulacje za włączenie się w organizację akcji „Z profilaktyką za pan brat” w ramach obchodów Dni Siedlec 2024 r. Pojawiła się również przestrzeń do poruszenia ważkich dla NGO i samorządu kwestii w zakresie współpracy i funkcjonowania organizacji. Działania organizacji pozarządowych istotnie wspierają prowadzone w mieście działania skierowane dla mieszkańców. Zaplanowano kolejne spotkania, na które będą zapraszane inne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.