Prezydent Miasta Siedlce zaprasza na panel informacyjno-dyskusyjny w sprawie przebiegu dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce, który odbędzie się 10.07.2024 r. o godz. 1700 w sali nr 53 Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.