W dniu głosowania Prezydent Miasta Siedlce zapewnia obwodowym komisjom wyborczym bezpośredni kontakt z pracownikami ewidencji ludności - numery telefonów - (25) 794-3732, (25) 794-3897