W związku z realizacją zadania pn. "Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego" od poniedziałku 01.07.2024 r. od godziny 6:00 nastąpi zamknięcie ulicy Wojskowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, do skrzyżowania z ulicą Katedralną. Przejazd ulicą Piłsudskiego zostanie zachowany, bez możliwości skrętu w ulicę Wojskową i Armii Krajowej.

Wyjazd i wjazd do Galerii Siedlce i przychodni Kriosonic od strony ul. Wojskowej będzie możliwy w kierunku ul. Katedralnej i Sportowej.


Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do znaków i wyznaczonych objazdów.Informacja odnośnie prac przy rozbudowie ul. Cmentarnej.  

Prace są prowadzone pod okiem nadzoru archeologicznego, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydanej przed rozpoczęciem robót.

Potwierdzamy wykopanie szczątków ludzkich na miejscach pochówku w obrębie starego cmentarza, na którym obecnie zlokalizowana jest droga.

Po odkryciu szczątków nadzór archeologiczny zawiadomił konserwatora zabytków oraz inwestora. Na miejscu sporządzono odpowiednie notatki, na mocy których konserwator zabytków wydał zalecenia odnośnie prowadzonych prac. Między innymi nakazał ekshumację. Pan Prezydent złożył wniosek do SANEPID-u o zgodę na ekshumacje szczątków. Oczekujemy na decyzję w tej sprawie.

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na ekshumację, szczątki z należytym szacunkiem zostaną przeniesione do Ossuarium na cmentarzu.

Na podstawie zaleceń konserwatora zabytków  prace zostały wstrzymane w miejscu odkrycia szczątków, prace w innych miejscach mogą być prowadzone pod okiem nadzoru archeologicznego.

Na chwilę obecną termin zakończenia robót to koniec sierpnia, zgodnie z umową.