Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce.

Konsultacje społeczne dotyczą zgłaszania opinii i uwag w związku z przygotowaniem projektu: „Budowy i rozbudowy dróg, stanowiących ciąg drogowy łączący ulicę Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w mieście Siedlce, z drogą krajową nr 2, w miejscowości Żelków Kolonia, gmina Siedlce, powiat siedlecki”

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec oraz mieszkańców Gminy Siedlce.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 26 czerwca 2024 r do 11 lipca 2024 r.

Uwagi i opinie można składać do 11 lipca 2024 r. w następujący sposób:

- w formie formularza konsultacyjnego, przesłanego drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08 – 110 Siedlce lub złożyć osobiście w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej dostępnej na stronie Miasta Siedlce pod adresem: www.konsultacje.siedlce.pl

- podczas otwartego spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08 – 110 Siedlce w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 17.00 w sali nr 53.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!