STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE poszukuje Wychowawców (k/m) do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Siedlce)

Główne zadania

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania

–wykształcenie średnie i pozytywna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki; pedagogiki specjalnej; psychologii; pracy socjalnej; nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii; pedagogiki; nauk o rodzinie; resocjalizacji

–ukończony, gotowość rozpoczęcia lub bycie w trakcie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych 

–wysoka motywacja do pracy z dziećmi

–stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne

–doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

–umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

–praktyczne umiejętności życiowe

–duża dyspozycyjność

–niekaralność

Oferujemy

–współpracę w oparciu o umowę zlecenie

–szkolenia, superwizje

–wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne

–naukę/ doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego na platformie e-learningowej

Prosimy o przesyłanie poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”