18 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca program Startup Siedlce. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Wschodniej Izby Gospodarczej. Honorowy patronat nad Projektem objął Prezydent Miasta Siedlce. W konferencji wzięli udział: Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Zenon Chodowiec – Prezes Rady Wschodniej Izby Gospodarczej oraz Adrian Migoń – Prezes Zarządu Youth Business Poland, prof. dr hab. Marek Gugała – Prorektor ds. studiów na Uniwersytecie Siedleckim, a także Maciej Nowak - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce.

Celem spotkania było przedstawienie założeń programu inkubacji dla studentów i doktorantów z podregionu siedleckiego.

Dlaczego warto wspierać przedsiębiorczość akademicką w Siedlcach?

Wspieranie młodych, ambitnych ludzi to inwestycja w przyszłość całego regionu. Siedlce mają ogromny potencjał akademicki i młodzież, która jest pełna kreatywnych pomysłów i zapału do działania. Województwo Mazowieckie, dostrzegając ten potencjał, wspiera rozwój Mazowsza regionalnego, corocznie rozbudowuje ofertę i instrumenty wsparcia przedsiębiorczości nie tylko dla przedsiębiorców, ale również środowiska akademickiego i młodzieży szkolnej. Program Startup Siedlce ma na celu uwolnienie tego potencjału i stworzenie warunków, w których studenci i doktoranci będą mogli rozwijać swoje pomysły biznesowe, zdobywać praktyczne umiejętności i budować sieci kontaktów.

Program Startup Siedlce – inkubacja dla młodych talentów

Startup Siedlce to nowatorski program inkubacyjny skierowany do studentów i doktorantów z podregionu siedleckiego. Organizatorem programu, realizowanego jest przez Fundację Inkubator Technologiczny oraz Wschodnią Izbę Gospodarczą, jest Województwo Mazowieckie.

Program ma na celu rozbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, co jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju regionu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, szkoleniach i sesjach mentoringowych prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Dzięki temu będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Innowacyjne metodyki pracy, które będą stosowane w trakcie programu, pomogą uczestnikom w efektywnym rozwijaniu i testowaniu swoich pomysłów biznesowych a także umożliwią nawiązanie kontaktów z przedstawicielami świata akademickiego, biznesowego i lokalnego, co znacząco zwiększy ich szanse na sukces zawodowy.

Działania w ramach programu

Program przewiduje współpracę z Partnerem Merytorycznym programu, Uniwersytetem w Siedlcach i lokalnymi Partnerami Biznesowymi, aby przyciągnąć jak największą liczbę aplikacji. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zwiększenie świadomości na temat przedsiębiorczości akademickiej.

Do programu zostanie zrekrutowanych co najmniej 21 uczestników, którzy przejdą przez etap preinkubacji i zostaną podzieleni na zespoły projektowe. Finaliści programu zaprezentują swoje projekty podczas wydarzenia Demo Day, które będzie doskonałą okazją do zaprezentowania się przed szeroką publicznością, lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami. Dwa najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 7 000 zł, co dodatkowo zmotywuje uczestników do dalszego rozwoju swoich innowacyjnych pomysłów.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia rozwoju programu Startup Siedlce. To niezwykła okazja, aby wspólnie wspierać młode talenty i przyczynić się do dynamicznego rozwoju regionu.

Do projektu można się zgłaszać przez dedykowaną stronę. Tam też znajdują się szczegółowe informacje o projekcie.

Poniżej link:

https://www.startupsiedlce.ybp.org.pl/