Potyczki poetyckie, czyli dawni i obecni autorzy „Witraża” prezentują…


30 czerwca 2024 r. (niedziela), godz. 17:00
Park Miejski Aleksandria

Raz jeszcze, w pięknej scenerii Parku Aleksandria, usłyszymy niezwykłe wiersze autorstwa byłych członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”Sylwii Włodarczyk, Krzysztofa Śledzia, Emilii Cabaj i Krzysztofa Kożuchowskiego oraz najnowszą twórczość „Witraża” – Barbary Maksymiuk, Wiktorii Sadowiak, Ewy Andrzejewskiej i Krzysztofa Tomaszewskiego. Oprawę muzyczną zapewni Agnieszka Skup.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.