Prezydent Miasta Siedlce zaprasza mieszkańców miasta na otwartą rozprawę administracyjną dla społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych  z odzyskiem energii” realizowanego na działkach o nr ewid. 1/15, 1/2, 1/3, 1/5, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17 obręb 183 przy ul. Stefana Starzyńskiego 7 w Siedlcach.” Rozprawa odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 sala 53 (parter) budynek Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Zapraszamy na transmisję konferencji Prezydenta Miasta Siedlce, która odbędzie się 30.06.2023 r. (o godz. 10.30)