Niezwykłe Dni Siedlec 2023 w Siedleckiej Książnicy!

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach jest wydawcą książki Piotra Ługowskiego pt. „Siedlce w kręgu sztuki. Artyści i ich dzieła”.

Publikacja zawiera opracowane artykuły popularnonaukowe Piotra Ługowskiego, które ukazywały się od października 2015 do marca 2018 roku w bezpłatnym miesięczniku „Prestiż Magazyn Lokalny", wydawanym w Siedlcach.

Informacje zostały zebrane w oparciu o wieloletnie badania naukowe w większości ogłoszone drukiem. Część z nich, zwłaszcza te poświęcone czasom Aleksandry Ogińskiej, stanowią szersze fragmenty lub skondensowane wyciągi z poszczególnych opracowań. Całość opatrzono bogatym materiałem ilustracyjnym. Zebrane razem teksty dają szeroką panoramę dziejów artystycznych miasta.

Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Premiera tego wydawnictwa odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o godzinnie 12.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 6.